dainty dreams

​This is a beautiful Swedish song from a movie called ‘ Rännstensungar’ (1944). It was written by Roland Levin. I’ve translated it into English, though the ethereal spirit escapes translation. Here’s a wonderful rendition by one of my favourite Swedish artists, Ida Redig.  


Allt vackert, som jag drömt

jag har i hjärtat gömt.

Där finns en bild av lyckan

som aldrig jag har glömt.

Everything beautiful that I’ve dreamt of

I’ve kept hidden in my heart

There you’ll find an image of happiness

That I have never forgotten


I min lilla lilla värld av blommor

finns det plats för alla och envar

Där på gröna ängar barnen leka

och bland blommor dansar jag

Och sommarvindar våra kinder smeka

och solen den skall lysa varje dag

I min lilla, lilla värld av blommor

där skall alltid, alltid lyckan dröja kvar


In my little, little world of flowers

There’s a place for each and everyone

Children playing out in the green meadows

And a midst flowers I dance

And the summer breeze is caressing our cheeks

And the sun shines all day

In my little, little world of flowers

There shall happiness dwell forever


Men sörj ej blommor små 

nog kan ni väl förstå

att ni skall följa med mig

jag vill ej ensam gå


But don’t mourn o little flowers

You have to understand

That you shall accompany me

For I don’t want to depart alone


I min lilla lilla värld av blommor

finns det plats för alla och envar

Uti träden alla fåglar sjunga

om det vackra på vår jord

Och där finns inte några sorger tunga

och aldrig får du höra hårda ord

I min lilla, lilla värld av blommor

där skall alltid, alltid lyckan dröja kvar
In my little,little world of flowers

There’s a place for each and everyone

On treetops all birds sing

About the beautiful that exists in our world

And there, no sorrow lingers

And you’ll never hear harsh words

There shall happiness dwell forever.
Respond to dainty dreams

Fire away!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s